Detektory oxidu uhelnatého

Jsou zařízení, které nás včas varují při zjištění úniku oxidu uhelnatého. Detektory jsou vybaveny akustickým alarmem, který Vás včas varuje. Některá zařízení jsou vybavena i optickým alarmem, která jsou vhodná zejména pro neslyšící spoluobčany. Tento jedovatý plyn má ročně na svědomí desítky lidských životů. Chraňte sebe i svou rodinu pořízením kvalitního detektoru oxidu uhelnatého.

Kam detektor umístit

Detektor oxidu uhelnatého umístěte do nebo poblíž každé místnosti, kde je spotřebič spalující palivo, například plynový kotel, plynové topidlo, ohřívač vody, sporák, gril atd. Zajistěte, aby bzučák/siréna detektoru slyšeli všichni v bytě. Přístroj nesmí být použit, pokud signalizuje závadu. Pokud máte podezření na otravu oxidem uhelnatým, neprodleně odvětrejte místnost, zajistěte přísun kyslíku a přivolejte rychlou záchrannou službu.

DOPORUČENÁ MÍSTA PRO INSTALACI HLÁSIČE

V ideálním případě by měl být alarm v každé místnosti, kde je spotřebič paliva. Pokud je ale instalováno více spotřebičů a nemůžete instalovat odpovídající počet detektorů, umístěte detektory na následujících místech: