Oxid uhelnatý - Carbon monoxide

Oxid uhelnatý je jedovatý plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování - hoření. Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým je v tom, že je neviditelný a bez zápachu. Vdechováním se váže na červené krevní barvivo a tak blokuje schopnost krve vázat a přenášet kyslík.

Otrava oxidem uhelnatým

Prvními příznaky otravy oxidem uhelnatým jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. U postiženého je typické třešňové zbarvení kůže a sliznic. Už koncentrace 0,05%, tj. 500 ppm, nebo asi 450 mg CO/m³ může zablokovat funkci u 50%hemoglobinu s následným kolapsem a smrtí. Klinický obraz po otravě oxidem uhelnatým je velmi nespecifický a lékař může příznaky i zaměnit s jiným onemocněním a to například i pro chybějící podezření pacientem na otravu plynem, který je bez zápachu…

V praxi je oxid uhelnatý největším nebezpečím při provozu plynových spotřebičů typu „B“, které jsou umístěny zejména v koupelnách v bytovém domě s novým zateplením obvodového pláště a novými těsnými okny. Ke správnému spalování jen potřeba spalovací vzduch, kterého v prostoru otevřeného spotřebiče musí být vždy objemově v m3 víc než spalin, které od spotřebiče / hořáku odcházejí komínem / spalinovou cestou mimo stavbu. Při nedostatku vzduchu, který po reakci s plynem nemůže na základě komínového tahu odcházet spalinovou cestou, dochází k hromadění části spalin v prostoru, kde je plynový spotřebič umístěný. Často dochází i k otočení přirozeného tahu spalinové cesty ventilátorem, který je na WC nebo někdy přímo v koupelně, kde je plynový spotřebič typu „B“ (karma, kotel, nebo spotřebič typu „A“ – plynový kuchyňský sporák) umístěný nebo ventilátorem kuchyňské digestoře.

Každý spotřebič potřebuje pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu.

Při jakýchkoliv i drobných stavebních úpravách (např. výměna dveří, oken apod.) je třeba mít na paměti, že každý spotřebič, ve kterém dochází ke spalování paliva, musí mít zajištěný i přívod vzduchu. Při nesprávné údržbě nebo provozování tepelného spotřebiče může dojít k tomu, že oxid uhelnatý se dostane do pobytových místností. Zásadní problém je v tom, že i malá, ale trvalá expozice oxidem uhelnatým může fyzické osobě přivodit zdravotní potíže, které může připisovat jiné nemoci.

Preventivní opatření:

 1. Dodržování návodu k použití spotřebiče
 2. Dodržování podmínek instalace a provozu spotřebiče
 3. Pravidelný servis plynového spotřebiče
 4. Provedení 4Pa testu k ověření dostatku vzduchu pro spalování
 5. Pravidelné čištění spalinové cesty dle NV č. 91/2010 Sb.
 6. Roční kontrol spalinové cesty dle NV č. 91/2010 Sb.
 7. Trvalé nasazení detektoru oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch, nedráždivý. Ve vodě je málo rozpustný. Je obsažen ve svítiplynu, v generátorovém a ve vodním plynu; má silně redukční vlastnosti.

 • Vzorec: CO
 • Hustota: 1,15 kg/m³
 • Molární hmotnost: 28,01 g/mol
 • Identifikátor IUPAC: Carbon monoxide
 • Bod tání: -205 °C
 • Bod varu: -191,5 °C

zdroj Wikipedie

Kontakt

IQservis.cz, s.r.o.
Živcová 990/22
153 00 Praha 5 – Radotín

mobil: +420 723 388 372
e-mail: info@detektor-oxidu.cz
web: www.detektor-oxidu.cz